31.000/44.000 EUR onderhoudsgeld in drie/vier jaar?
Geen onzin maar realiteit!  <ESC> zet muziek af

(addendum 30/09/2008 voor correctioneel beroep & 2006/AR/2663 Echtscheiding ten gronde Beroep Gent: nu al meer dan 41.000 EUR met door belastingen bij controle bevestigde inkomsten van 1200 EUR netto per maand - KG-vonnis bepaalt al betaling van 900 EUR onderhoudsgeld + zeker 1.000 EUR aflossing hypothcaire leningen/kaskredieten excl. verwarming/elektriciteit per maand)

addendum Sinterklaasdag 2008: Ik ontvang het arrest dat het vonnis integraal goedkeurt. Ik heb met mijn rechtsonderzoek met mijn eigen case dus nu al kunnen bewijzen dat je correctioneel tot 6 maanden (met uitstel, dat is nu helemaal niet logisch meer) kunt veroordeeld worden (letterlijk: gestraft) zonder IETS gedaan te hebben, letterlijk in mijn besluiten gevraagd of ze zich wilden uitspreken over het feit dat ik dus veroordeeld wordt ZONDER DAT DE SCHULDVRAAG TER SPRAKE KWAM (dit komt enkel ten gronde voor en dat is nog - tergend langzaam, al vier jaren - bezig). Ook antwoordden ze niet op de vraag hierboven hoe je met een door Cassatie bevestigd inkomen van 1400 EUR per maand 1000 EUR vaste maandelijkse kosten moet dragen + 900 EUR onderhoudsgeld, zonder dat er ook maar ťťn fout geconstateerd wordt, maar er op fictie en ECHT bewezen leugens gedagvaard werd: Lees hier het arrest zelf. Het boek zal zeer sappig worden maar dus toch een paar echt zwarte bladzijden voor het Belgische gerecht vormen. Ik denk dat de rechters in kwestie zeer ver van de werkelijkheid staan en geen letter van boekhouding kennen, ze lazen duidelijk zelfs niet eens echt de stukken, maar waren vooringenomen door roddels en persoonlijk geagiteerd omdat ik de zaak zelf verdedigde op een emotieloze intellgente en objectieve manier. Opmerkingen tegenover dit arrest: Primo: Ik heb enkel nog schulden tegenover DAVO en de schuld is op basis van valste stukken, niet tegenover mijn echtgenote, mijn echtgenote KON zich dus geen burgerlijke partij stellen. Dit bewijst dat het gerecht selectief met procedureregels omspringt of niets eens de wetswijzigingen van invordering via Davo kent. Secundo: Het onderzoek is eenzijdig gevoerd. Tegenpartij is nooit gehoord of beluisterd. Recht op tegenspraak is zwaar geschonden. Tertio: Burgerlijke partij heeft een persoonlijk belang in deze zaak, wordt niet beoordeeld in het arrest. Quater: De opwerpingen van tegenpartij worden niet in het arrest opgenomen en bewijzen de eenzijdigheid van de procedure. Quinter: Het uitzonderlijke geval dat onderhoudsgeld uit een kortgeding voor 100% inbeslag kan genomen, wordt hier als grond van een een wet tegen de rechtspraak in dat de zaak ten gronde pas in volheid over de 'schuldvraag' beslist (een foute wet, zo blijkt uit deze toestand, die zelfs een foute interpretatie bevat). Dit is geen rechtspraak meer. Ik geloof nog steeds in het gerecht, maar heb mijn bedenkingen bij de zwakke persoonlijkheden van bepaalde rechters die geagiteerd reageren i.p.v. koelzakelijk en 'recht' met de nodige intelligentie en objectiviteit. Ofwel is er gewoon iets mis met de intelligentie van onze huidige samenleving, door de vakiditiotie en de veelheid aan wetten, wat maakt dat het aantal rechters dat nog de Napoleontische essentie van de wetgeving bevat, almaar geringer wordt. Ik ken niettemin evenveel goede voorbeelden van voorbeeldige rechtspraak, dus mijn geval is geen alleenheid, maar wel een verdere ontsporing van het echtscheidingsgerecht die via correctiewetten almaar selectiever wordt opgevat. Dat is normaal als u de bedoeling van bepaalde advocaten snapt: Zij wilden de 'schuldvraag' WEG. Het zou er dus concreet niet meer toedoen, of u uw echtgenote trouw bleef via dit art. B.W. 213 dan wel flierefluit en uw vermogen verbrast en uw opvoeding van de kinderen niet au serieu neemt. Integendeel, het feit dat ik streng mijn kinderen ZELF opvoedde zonder ooit beroep te doen op een babysit en ook elke zaterdag als mijn echtgenote werkt, elke weekend, elke vakantieperiode vrij maakte voor hen alleen, geeft een tegengesteld signaal aan het gerecht dan dat ik altijd leeg in mijn zetel had liggen slapen onder mijn krant en... niets deed. Dit is zonder wrok, en in dit dossier sta ik al lang boven de feiten, want mijn kinderen worden ouder en vooral wijzer (zelfs wijzer dan ik). Het is ook met hen dat de rechters zullen mogen afrekenen binnen een paar jaren met deze rechtspraak en wat ze niet weten, is ze op die wijze ook de relatie met hun moeder verzieken. Ik heb medelijden met mijn echtgenote die plots zal door hebben dat ze blaasjes werd wijsgemaakt door haar advocaat die daar sommige rechters in meesleurde. Zij weet dat ik geen frank zwart presteerde en uitermate integer was, dat we beiden hetzelfde studieniveau haalden (zelfde school waar we elkaar leerden kennen, maar totaal andere richting), dat we allebei geen centiem hadden toen we trouwden en alles zelf opgebouwd hebben, en dat zij volgens het besluit gebombardeerd werd tot steenrijk: 1400 EUR + 600 EUR kindergeld + 900 EUR alimentatiegeldtoekenning, terwijl ik veroordeeld werd tot alle leningen en met mijn 1200 ŗ 1400 EUR per maand (is stijgende echter) op Sinterklaasdag 2008 leidt tot 44.000 EUR achterstal bij Davo en ik nog steeds de hypothecaire leningen moet betalen maar eigenlijk zwaar onder de armoedegrens ben geraakt. Ik heb een kolenkachel, werk thuis met mijn vest aan en probeer zoveel mogelijk bij klanten te werken, ben gedoemd zelfstandige te blijven omdat 100% van mijn inkomen in beslag genomen wordt, heb geen televisie noch andere abonnementen meer, mijn lichte vrachtwagen werd inbeslaggenomen waardoor ik een leasing moest aangaan in het bijzijn van de rechter van koophandel die als een van de weinigen nog de vraag durfde stellen "Is het de bedoeling deze man kapot te maken? U weet toch dat niemand wint bij een echtscheiding?" [het sarcastische antwoord van de advocaat bespaar ik u, maar zal in mijn boek voorkomen]. En bovendien geeft de eigen software, de software van de gezinsbond en de betalende online tool voor alimentatiegeld ALLE DRIE aan, dat mijn echtgenote aan mij onderhoudsgeld moest betalen voor tussenkomst in de gezamenlijke gezinsschulden en de opvoeding van de kinderen en niet omgekeerd.  Ik laat het gerecht doen, dit wordt het beste journalistiek onderzoek, dat ik ooit in mijn leven zal gevoerd hebben, het is de mooiste stage die iemand zich kan inbeelden met bijna alle rechtbanken.  Mijn echtgenote, ik was eerst uitermate verdrietig dat u niet inging op mijn verzoekschrift tot verzoening, maar uit naam van mijn kinderen moet ik u danken, dat zij hierdoor hebben leren omgaan met echte armoede en echte rijkdom van het samenkruipen in een groot bed (ook al heeft uw advocaat mij via dit eenzijdig verzoekschrift mij zo pedofiel en zonder psychologisch attest psychisch gestoord proberen te verklaren, waarin hij grandioos mislukte en als advocaat de Kortrijkse intussen afgetreden voorzitter belachelijk gemaakt heeft toen ik dat liet vernietigen met alle geburen te Bellegem, met schooldirectie en drie erkende psychologen/psychiaters van formaat; dit is een harde maar zeer rijke ervaring voor mij geweest), en zo heb ik mijn kinderen kunnen voortonen dat geluk in jezelf zit en niet in de omstandigheden. Mijn kinderen gingen nooit zo'n respect voor mij gehad hebben, als uw advocaat niet zo'n drama's veroorzaakt had bij zowel mij, als bij anderen. Het bewijst dat het met de eed van sommige advocaten zeer triestig gesteld is, en dat hun drijfveer VOOR alimentatiegelden alleen gebaseerd is op een resultaatsverbintenis waarbij ze royaal een rijkmakend procent kunnen rekenen, en helemaal niet op de verzoeningsfunctie die ze in eerste instantie moeten hebben, of zelfs niet op objectief advies dat een werkende vrouw met een liefhebbende, trouwe maar strenge man niet de rechten kan gebruiken van een thuiswerkende vrouw met een gewelddadige en opvoedingsonverantwoorde, eventueel dronken of gedrogeerde en hoerenlopende man. Maar dat is duidelijk veels te moeilijk voor die over hun paard getilde advocaten, die vanaf 01/01/2008 royaal rechtsplegingsvergoedingen krijgen toegekend, en TOCH nog hun honorarium doorrekenen aan hun cliŽnten. Gouden tijden voor advocaten, maar ik denk dat het geen zeven gouden jaren zullen zijn. Ik hoop voor hen dat ik ongelijk heb. In elk geval, plan ik zelf nog het gerecht te wijzigen de komende 20 jaren, met het beste wapen ooit: De pen (niet de oorlog, maar ik verwittig u, een oorlog is soms minder erg dan een dissidente pen). Deze zes maanden voorwaardelijk hebben als doel dat ik mijn leven beter, maar u krijgt mij niet zo ver dat ik criminele activiteiten ga ontwikkelen om mijn echtgenote nog rijker te maken, ze liefhebbend iets te geven waar ze geen christelijk recht op heeft, of net die advocaten rijker zal maken zodat ze nog meer de wereld kunnen kapot maken met hun waanideeŽn waarin ze zelf wellicht echt geloven. Een advocaat die overspel predikt, is al meer dan een brug te ver. De enige vraag die ik mij stel is wanneer ik dat boek moet timen nu. Een volgend correctioneel proces kan voor of na de zaak ten gronde lopen (2010?). Ik ben bang als ik deze informatie al publiceer voordat de zaak ten gronde komt, het zal zijn zoals ik in mijn functie van ondervoorzitter van de Vlaamse Journalistenvereniging - zie mijn speech hier van Sinterklaasdag 2008 bij de Algemene Ledenvergadering - kon constateren, dat 75% van de rechters zich laat beÔnvloeden door pers.  Ik zou liever gewoon testen of een rechter ten gronde zich op feiten baseert, dan wel liever het potje gedekt houdt en doorgaat.  Het laatste is voor mij persoonlijk het slechtste, maar voor de gemeenschap het mooiste. Door fouten te extra-poleren, verander je meer de wereld dan op de normale, zachte evolutieve manier. Denk aan Jezus Christus (ik wou de correctionele rechter bijna vragen bij de uitspraak, als hij mij kon kruisigen of hij dat ook ging gedaan hebben, ben zeker dat het antwoord 'ja' was en dat er na 2000 jaar gewoon terug zo'n fase is): Die had zonder zijn kruisiging nooit zo'n succes gehad. Dus hebben we het christendom te danken aan de FarizeeŽrs. Ik moest dus een christelijk land uitzoeken voor mijn boek, waarin oude waarden nog begrijpbaar zijn.  Binnen 50 jaar zullen wij ook terug christelijker (of islamitischer, het maakt niet zo'n verschil) zijn op die manier. De Koran is trouwens het enige boek dat de problematiek tussen man en vrouw op een zeer charmante manier lijkt te willen oplossen: Een man moet zijn vrouw met humor behandelen, en eigenlijk ook veel met haar spelen. Hier is het zo dat de vrouwen emancipeerden, maar wat te ver gingen. Emancipatie was niet genoeg voor sommigen, dominantie was beter. Overal keert terug dat mijn echtgenote beter is dan ik, ze wou mij letterlijk degraderen tot speelpapa en zij tot schoolmama. Het resultaat (al loopt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel) is duidelijk: Mijn zoon die een jaar oversloeg bij mij en die ik liet testen op zijn IQ (zie http://www.florisvanbelle.be/iq.pdf) en startte in Latijn samen met mij (ik leerde mee Latijn met hem), ging via wetenschappen naar een regelrechte buis en moest zijn jaar herdoen in het economische (bizar: zelfde richting als ik en mijn zeven broers moesten volgen van mijn vader, een hoge belastingambtenaar uit Brugge, en in onze tijd stelde men zich geen vragen daarbij) sindsdien en ook mijn dochter uit het tweede middelbaar gaat dezelfde richting uit, en dit zonder dat ik daarover ingelicht word (ik heb ze wel de helft van alle vakanties, dus eigenlijk gaat het maar over 9 schooldagen ŗ 100 EUR per dag alimentatie, tof hť, de goedkoopste dagen aan het duurste tarief en zonder schuldvraag noch objectieve inkomstenberekening en zonder rekening te houden met dat alle schulden naar de man gaan, echt razend modern en intellectueel zijn we 2008 jaren na Christus).  De kinderen hebben intussen meer en meer door, dat ik de actieve vader ben en dat een speelpapa net de leerpapa bij uitstek is. Dat een psychisch uitermate sterke vader kritiek kan incasseren zonder boos te worden en hij toch een zekere vorm van intelligentie kan voorleven op een positieve manier i.p.v. hele dagen te zagen en te klagen dat de 1400 EUR + 600 EUR kindergeld niet genoeg zijn om van te leven en ze dus zeker die 900 EUR alimentatie nodig heeft voor die 9 extra schooldagen (die een negatief resultaat geven).  Ik heb diep medelijden met mijn echtgenote. Zo'n intelligente vrouw, die zich zo bij de buk laat zetten door een advocaat van het achtste knoopsgat die oorspronkelijk gewoon dacht, dat ik zoveel zwart deed dat ik niet 1200 EUR maar zonder twijfel 6.000 EUR netto inkomen had. Het werd tijd dat deze man een 'idealist tot in de kist' tegen kwam zodat hij zijn eigen overspelig en zelfs agressief leven (volgens zijn eigen verklaringen was een van de mooiste anekdotes dat hij eens een klant op straat smeet en dat alle papieren ronddwarrelden op straat, rare advocaat) eens bekritiseerd zag op objectieve manier. Zij heeft volgens mij wellicht een depressie gehad na het overlijden van haar papa (zie http://logocom.be/flori_langedock.htm) en ze zegt dat ze 'niet meer dat meisje is dat ik trouwde en dat ook niet meer wil zijn'. Dat kan best en ik heb daar liefdevol begrip voor, maar dan moet je wel eerst leren op je eigen benen staan. Om dan net - dik tegen de zin van drie opgroeiende kinderen - bij haar moeder, hun grootmoeder te gaan wonen en hun mooie kamers van de Van Belletjes in Bellegoed, Bellegem te verlaten, moet je wel erg je verstand verloren zijn. Dat heeft niets te zien met liefde, maar wellicht met een uiterst dominante moeder of misschien zoals in deze getuigenis van mijn gebuur: Met een vrouw die nooit tevreden is en zich beter acht te zijn dan anderen. Ook dat mag van mij, maar niet met onmogelijke of zelfs christelijk onredelijke eisen. Koning Boudewijn zal me wel begrijpen als ik zeg dat sommige mensen nog steeds eens sterk ontwikkeld geweten terecht gehoorzamen. PS: Klik hier voor Davo-alimenatiebedrag in oktober 2008 (stijgt elke maand, op valse verklaringen met 1000 EUR zolang zaak ten gronde niet voorkomt, dus vrouwen die dit lezen: Jullie zijn echt oerdom als jullie niet de scheiding op dezelfde gewiekste wijze inzetten). Voor de OBJECTIEVE onderhoudsgeldberekeningen, zie tekst infra.

Hieronder terug de originele webpagina. Ik krijg dwangsommen op deze pagina, maar een correctionele publieke veroordeling is 100% publiek en het recht van antwoord geldt hier ten volle. Als men hierin doorgaat, maakt men de zoveelste blunder in zijn kennisrecht (correctioneel is niet burgerlijk, maar dat weten blijkbaar de meeste advocaten niet, ik zelf haalde 18/20 voor strafrecht in mijn bijscholing aan de UGent in 2007).

Achterstallige alimentatie moeilijk te innen

De Dienst voor Alimentatievorderingen (Davo) heeft nog maar 5 miljoen euro kunnen invorderen van 110 miljoen euro achterstallige onderhoudsgelden. De werknemers raken dan ook ontmoedigd."

Bron: Voorpagina van diverse kranten (o.a. HLN) op 28/07/2007 (dit persartikel werd toen al een jaar door mij met detailcijfers verspreid)

In limine litis uit folder Davo: op blz. 28 in vet kader aangeduid: "In de aanvraag geeft u aan de DAVO de opdracht om voor u het onderhoudsgeld in te vorderen. Daaruit volgt dat u zelf geen stappen meer mag ondernemen omdat onderhoudsgeld in te vorderen." betekent dat bij inschakeling van Davo de onderhoudsplichtige GEEN SCHULD meer heeft aan de onderhoudsgerechtigde, maar enkel aan Davo zelf. Op blz. 31 staat ook dat alles geannuleer wordt als "er werd vastgesteld dat het onderhoudsgeld op basis van bedrieglijke handelingen of verklaringen werd bepaald." Blz. 36: "Hij moet die sommen rechtstreeks aan de DAVO betalen, zo niet loopt hij het risico tweemaal te moeten betalen."

Dit document gaat enkel over een tegenstelbare correctionele veroordeling in eerste aanleg van 6 maanden voorwaardelijk wegens niet betalen van een gigantische som onderhoudsgeld. Het kadert in een zeer lange procedure van een vrouw die haar man verlaat met meenemen van drie kinderen en de inboedel op 11/11/2004 na eigenlijk toch volgens buitenstaanders op dat moment een zeer mooi huwelijk (nu hebben een aantal mensen de idee dat het huwelijk blijkbaar niet zo leuk was, maar eigenlijk is het zoals het dochtertje Marieke het stelde in klas: "Mijn ouders zijn pas beginnen ruzie maken NA hun scheiding").

Omdat de pagina werd opgemaakt nog voor het vonnis (en er nog beroep volgt te Gent, waaraan de man alle nodige consequenties zal koppelen), en er ook nog een zaak ten gronde is, is deze pagina zeer slordig geworden.  Wat links daarom om het omgekeerde te begrijpen

Snellinks om logisch door dit document te bladeren

A. Vonnis correctionele rechtbank van Kortrijk, 3 rechters, op 11/03/2008

B. De pleidooien en de tegenbewijs van gedaagde op 12/02/2007 (daarvoor was het onderzoek zoals klassiek eenzijdig en niet tegenstelbaar)

C. De feitelijke situatie verder toegelicht en bedenkingen door te lezer zelf naar eigen inzicht te beoordelen

D. Dit document wordt later aangepast met de beroepsprocedure, maar de besluitstukken werden eigenlijk al opgemaakt het beroep in het achterhoofd in samenspraak met een advocaat maar vooral toch naar eigen inzicht van de gedaagde.

A. Vonnis correctionele rechtbank van Kortrijk, 3 rechters, op 11/03/2008

Uitspraak Correctionele Rechtbank van Kortrijk, 3 rechters, op 11/03/2008: Hoewel ik het vonnis nog niet ontvangen heb, noteerde ik daarnet mijn veroordeling tot 6 maanden gevangenis voorwaardelijk. Ik begrijp het niet goed, maar ben wellicht onvoldoende intelligent want ze achten enerzijds de feiten bewezen (niet WILLEN betalen 900 EUR onderhoudsgeld i.p.v. niet KUNNEN betalen omwille van het feit dat ik ALLE gezinsschulden en hypotheken ook moet betalen en tien fiscale aangiften bewezen dat we altijd even veel verdienden, zie uitleg verder) maar dan weer 'onvoldoende bewezen' om er effectieve celstraf van te maken.  Kun je in BelgiŽ nu misschien al een halve misdaad plegen of verzachtende omstandigheden krijgen wegens het NIET betalen van (vlgs het besluit zelf op geraamd inkomen gebaseerd en zelfs aan de verkeerde echtgenote toegekend) onderhoudsgeld??? De bijkomende eis van 2.500 EUR daarentegen werd vervangen door 1 EUR morele schadevergoeding en een rechtsplegingsvergoeding van 200 EUR. 

Geen woord over de discussie in mijn repliek in het pleidooi op hun vraag tot een nieuw kortgeding met opgave van mijn 'lager inkomen', omdat ik meldde dat ik intussen MEER verdien dan op het moment van het kortgeding zelf, maar nog altijd maar een fractie van de 6000 EUR die ze  in het vonnis zelf raamden (en ook 400.000 BEF spilzucht wordt beschouwd als een bron van inkomsten, ook al staan daar met meer dan 10.000 EUR gestegen kaskredieten en GEEN extra inkomsten tegenover, integendeel gedaalde inkomsten omdat we beiden zo goed mogelijk van ons derde kindjes wilden genieten en dat onze 'huwelijkskers' op ons huwelijk moest vormen). Als er malafide vrouwen zijn die dit lezen en rijk willen worden, raad ik hen dus aan in stilte voor dat ze hun man het moe maken, eerst veel veel geld uit te geven en dan de scheiding te vragen. Hoewel, nee, de wetgeving is eigenlijk veranderd, maar niet alle rechters passen de nieuwe wetgeving toe, dus het is zeker de moeite waard (als je natuurlijk zo met je geweten kunt leven; ik zou 's nachts wakker liggen als ik gewoon moest weten dat ik afhankelijk moet zijn van iemand waarbij ik niet wil blijven).

Ik begrijp dus niet dat als de feiten (volgend uit het Kortrijks kortgedingbesluit dat letterlijk vermeldt dat het over een 'vermoedelijk' inkomen gaat) vlgs. de rechters bewezen zijn, dat dan niet de effectieve straf wordt uitgesproken. Ik zal dit in elk geval zo vragen in beroep. Over de bevoegdheid DAVO die omzeild werd, het persoonlijk belang van de advocaat in kwestie, de bewezenheid van de gigantische fraude die daaruit volgt, spreekt men zich echter niet uit, waardoor ik als beklaagde toch wel niet snap wat de bedoeling van mijn straf is. Tot slot had ik ook expliciet gevraagd om de volgorde te bepalen waarin ik het besluit diende uit te voeren: Moet ik eerst mijn hypotheek en auto aflossen zodat ik verder inkomsten kan behouden en dan mijn kinderen onderhouden (ik moest alles opnieuw kopen want het PV attesteerde dat er drie camions en zeven man aan te pas kwamen om zelfs de lusters en mijn ondergoed mee te nemen), of moet ik eerst het onderhoudsgeld betalen en dan in problemen komen door het huis niet te kunnen aflossen of geen vervoermiddel meer te hebben om te werken? Het lijkt mij dan toch in de eerste plaats een nogal lichtzinnig vonnis te zijn, ondanks het feit dat er drie rechters aan te pas kwamen.  Indien de feiten bewezen zijn, moet trouwens ook de fiscus verwittigd worden voor de miljoenentaxatie van ambtswege die hangende is (waarbij ze alle meerwaarden op het door mij zeer mooie kantoorgebouw/gezinswoning dan rechtmatig cadeau krijgen).

U vindt deze bewijzen verder, maar ik vraag u expliciet zelf uw mening te vormen en zich bij voorkeur aan de kant van de rechterlijke macht te scharen, zeker als dit in Beroep te Gent zal bekrachtigd worden.

Toemaatje: Intussen dreigde mijn echtgenote zondag 09/03/2008 per telefoon opnieuw de kinderen komend weekend achter te houden, en ik kreeg het bericht van de politiedienst na mijn klacht met deze tekst:

Geachte,
 
Ik heb pas deze morgen, na enkele dagen afwezigheid, summier kennis kunnen nemen van uw uitgebreide mailing. U kan steeds terecht bij  onze diensten om een officiŽle klacht in te dienen indien er effectief een inbreuk werd gepleegd tegen de bepalingen van het vonnis.
 
Mvg.
Insp. Marc Coppens
Jeugd & Gezin

Eigenlijk geven ze hetzelfde advies als drie jaren geleden op mijn publieke Kerstactie van 25/12/2005 in dit krantenartikel met foto uit Het Laatste Nieuws "Kerstkidnapping", namelijk dat ik de pers erbij moet halen als het te laat is. Ik vermoed dat ze achter de schermen mijn echtgenote wel zullen adviseren zich rustig te houden en niet te provoceren. Als er iets mis loopt, kan het alleen maar vanuit de man zijn kant zijn, vermoed ik (ook al hebben de kinderen daar een ander idee over). Voor mij begint dit echt een dossier te nemen, waarbij ik mij eigenlijk zelf helemaal niet meer betrokken bij voel (ook al leidt het mij financieel wellicht tot een paar jaren van marginaliteit en een heus - maar normaal verschoonbaar - faillissement). Met mijn leergierigheid en energie kan echter ook dat geen probleem en alleen maar een intellectuele verrijking vormen.

 

Snellinks om logisch door dit document te bladeren

A. Vonnis correctionele rechtbank van Kortrijk, 3 rechters, op 11/03/2008

B. De pleidooien en de tegenbewijs van gedaagde op 12/02/2007 (daarvoor was het onderzoek zoals klassiek eenzijdig en niet tegenstelbaar)

C. De feitelijke situatie verder toegelicht en bedenkingen door te lezer zelf naar eigen inzicht te beoordelen

D. Dit document wordt later aangepast met de beroepsprocedure, maar de besluitstukken werden eigenlijk al opgemaakt het beroep in het achterhoofd in samenspraak met een advocaat maar vooral toch naar eigen inzicht van de gedaagde.

 

B. De pleidooien en de tegenbewijs van gedaagde op 12/02/2007 (daarvoor was het onderzoek zoals klassiek eenzijdig en niet tegenstelbaar)

Voor mensen die problemen hebben met het publiek maken van deze gegevens: Ik denk dat correctionele veroordelingen zo ernstig moeten genomen worden dat het mijn taak is de maatschappij te beschermen en te informeren over het feit dat ik een zeer malafide persoon zou zijn waarvan de rechtsmacht meent dat ik zwaar veroordeeld moet worden.

Met de blauwgekleurde verwijstekst vindt u de besluiten pleitdag 12/02/2007 + bijlagen aan besluiten pleitdag 12/02/07 [let op: zware downloads]
 

Toelichting van de zitting op 12/02/2007:

Nadat tegenpartij die mij als de meest malafide mens beschouwde (tot verrassing van mijn aanwezig gebuur en moeder) voor zogezegd kwaadwillig en niet betalen gigantisch onderhoudsgeld (alsook de kinderen zou afdreigen met de moeder te vermoorden; het huis in brand te stoppen en meerdere van dat soort nonsens dat immer opnieuw bovengehaald wordt in de radeloze pogingen van de Menense tegenadvocaat - net alsof ik als nogal sterk rationeel wezen een vrouw zou nodig hebben om mijn 'roeping' te vervullen in dit korte betekenisarme leven), eiste het OM de maximale straf van mij zijnde zes maanden gevangenisstraf (meer dan de zware drugsdealers in de zaak ervoor).  Hoewel de rechters blijkbaar geen kaas gegeten hebben van boekhouding en zelfs de rekensom van gezinsuitgaven niet konden maken, heb ik voor de eerste keer voor een Kortrijkse rechtbank volledig de uitleg MOGEN geven zoals ze gedetailleerd in deze stukken staat beschreven. Ik vermoed dat het zal zijn zoals gebruikelijk: De rechters in Gent beginnen nu WEL met interesse mijn stukken te lezen (zoals vorige week in vakantiekampgeding waarnaar ook verwezen wordt).  Ik vraag mij trouwens af waar ze het geld zullen toveren dat ik ook graag zou hebben (die 6.000 EUR "die de man vermoedelijk heeft" zoals in het KGD-vonnis staat; jawel, mensen het gaat hier over een Kortrijks kortgedingbesluit dat letterlijk zegt dat ze zich op 'VERMOEDEN' baseert!). Blijkbaar kan ik volgens de berekeningen van de rechters wel vrijwillig uit mijn saldo van 400 EUR netto inkomen na de vonnisverplichting om de hypotheek van 731 EUR en mijn door tegenpartij verplichte leasing van 411 EUR probleemloos 900 EUR alimentatie betalen.  Proficiat! Als ze de stukken lezen (maar ze hadden het alweer over proza i.p.v. hun wettelijke taak als rechter op zich te nemen WEL te lezen, lees deze besluiten maar zelf hierboven), vermoed ik dat ze niet zo goed meer zullen slapen (ik wel).  En dan maar zeggen dat mijn echtgenote op die wijze inderdaad nooit een frank zal zien, maar dat heeft alleen maar met wiskunde te maken en het gezamenlijke risico om een bedrijfskantoor/woning te bouwen, waarvan elke meerwaarde desdanig belast zal zijn, dat er ook daarvan niets meer zal resteren. Wie niet horen of geloven wil, zal wel merken wie gelijk heeft. Eerlijk gezegd, hoop ik dat ik ongelijk heb.  Ze verwarren intelligentie en een omzet van 5.000 EUR die netto hetzelfde geeft als het loon van mijn echtgenote, met hun wishfull-thinking van 6.000 EUR netto per maand.  Ik zou toch nooit morren om 900 EUR te betalen als ik 6.000 EUR netto verdiende per maand?  Of ben ik echt zo slecht dat ik het doe om mensen te pesten die ik bovendien liever dan anderen zie?  De drie rechters zullen wikken en... beschikken!

 

Snellinks om logisch door dit document te bladeren

A. Vonnis correctionele rechtbank van Kortrijk, 3 rechters, op 11/03/2008

B. De pleidooien en de tegenbewijs van gedaagde op 12/02/2007 (daarvoor was het onderzoek zoals klassiek eenzijdig en niet tegenstelbaar)

C. De feitelijke situatie verder toegelicht en bedenkingen door te lezer zelf naar eigen inzicht te beoordelen

D. Dit document wordt later aangepast met de beroepsprocedure, maar de besluitstukken werden eigenlijk al opgemaakt het beroep in het achterhoofd in samenspraak met een advocaat maar vooral toch naar eigen inzicht van de gedaagde.

 

C. De feitelijke situatie verder toegelicht en bedenkingen door te lezer zelf naar eigen inzicht te beoordelen

Dit dossier tekent dus voor bijna 0,03% van alle achterstallige onderhoudsgelden bij Davo (en het aandeel stijgt bij oninbaarheid per jaar snel met 0,01%). Dat betekent dat er dus veel grotere dossiers dan dit geval bij Davo zitten en de vraag stelt zich welk besluit, vonnis of arrest daarvan aan de oorsprong ligt.

Hieronder vindt u het verloop van het correctionele geding

1. 11 november 2004: Terwijl de man werkt in Brugge wordt met zeven man en drie camionetten (ťťn van VABO Rent en ťťn van RC-Trading Gullegem) de hele inboedel en de drie kinderen meegenomen. Zie dit gerechtsdeurwaardelijk proces-verbaal. Nummerplaten CQG-157 (RC-trading); SJU-612; PMS-373; SQQ-643

2. Op dat moment is er 0,00 EUR spaargeld, een zware 20-jarige hypotheek op een door de man zelf gerealiseerd onroerend goed van 112.000 EUR (4,5 mio BEF), 8000 KBC kaskrediet + 12.500 EUR Fortis kaskrediet en zijn er wel financiŽle problemen doordat het gezin wat boven 'haar' stand leeft (depressie n.a.v. overlijden van haar papa, vermoed ik, man liet zich op vraag van echtgenote vrijwillig psychologisch onderzoeken. Toen deze psychiater een positieve mening gaf en de echtgenote even wou spreken, weigerde de vrouw dit. Hoewel ze ZELF deze psychiater had aangeraden.

3. Echtgenote maakt vrederechter onbevoegd door tegen de man een kortgeding en echtscheidingszaak in te spannen. Enkel en alleen om eenzijdg onderhoudsgeld te bekomen. Met als klacht art. 229 BW (overspel, op de rechtbank zelf wordt toegegeven dat dit idd nonsens is en 'pro forma' wordt vermeld) en art. 231 BW (grof geweld; grove beledigingen, deze bekentenis van pure roddels die feiten worden volgde dit jaar van de echtgenote dat zij die leugens niet beweerd had maar haar advocaat).

Voorbij gaan aan de fiscale aangiftes wordt volledig forfaitair een onderhoudsgeld van 900 euro/maand opgelegd. De advocaat, die op de kortzitting zelf zegt 'ik ben geen boekhouder, maar ik weet hoe creatief boekhouders zijn...' stelt zich hiermee boven het Ministerie van FinanciŽn. Fiscale aangiften zijn dus volgens hem van geen tel in onze maatschappij. Niemand zou er dus hoeven in te dienen.

Gelijktijdig negeert hij hiermee zijn eigen, breed verspreide, softwareberekening (zie punt 5.1) dat heel andere resultaten weergeeft.

Er worden zelfs valse psychologische attesten voor de zitting opgemaakt om de nu zelfs wettelijke en heel normale bilocatieregeling aan de man te weigeren. De kinderen worden tot hun eigen ergernis uit de rechtbank weggezonden ondanks de initiŽle vraag om gehoord te worden. Enkel de zoon mag na twee weken terugkomen en verklaart dan tot hun verrassing "ik zie mijn papa graag en ik wil bij mijn papa zijn". Het vonnis van... 900 EUR/maand blijft echter zeer van kracht. Geld dat niet eens bestaat, laat staan betaald kan worden.

4.  Na drie maanden niet betaling, wordt onmiddellijk dit compleet roerend beslag gelegd, waaruit blijkt dat inderdaad ALLES weg is (zie PV in puntje 1). De man is handelaar in informatica en boekhouder-fiscalist en tekent verzet aan omdat hij zijn afgeschreven lichte vrachtwagen met al 215.000 km op de teller nodig heeft voor zijn grote beroepsverplaatsingen (incl. zeer veel opleidingen, de man studeert nog steeds zeer graag en veel). De handelsrechter is verbolgen over deze inhoud van dit roerende beslag en vraagt letterlijk aan de advocaat of het de bedoeling is "de man financieel kapot te maken". Antwoord "boven de 100.000 BEF mogen wij altijd beslagleggen" wat genoeg zegt over de (ont?)roerende inboedelrijkdom van de man op dit moment. Via omzichtige bewoording laat de rechter vallen "dat er formules zijn waarbij je geen eigenaar bent van een voertuig!!!", waarna de man idd deze leasing op vijf jaar neemt (zo laag mogelijk bedrag maar tegen dan dacht hij ook dat alles juridisch wel in orde zou zijn, integendeel dus).  Dezelfde rechter merkt ook nog op: "U weet toch dat niemand rijker wordt in een echtscheiding?" [nvdr: behalve de advocaten samen die er al meer dan 10.000 EUR erelonen mee verdienden en meestal zo hun eigen cliŽnten op de knieŽn krijgen].

4'.  Bij het hof van Cassatie werkt men WEL met de fiscale aangiften en wordt  een attest van onvermogendheid uitgereikt.  In deze afgetekende aanvraag vindt u ook de juiste berekening van het fictief inkomen waarin men niet eens als kosten de aankoop van hardware (met uiterst geringe marges) Ťn de personeelskost van voor de echtgenote in 2004 opgezegde thuiswerkende bediende niet aanvaard als 'hoge kosten'. Op dat moment heb ik al 7.000 EUR geleend bij mijn moeder voor de betaling van... puur advocaatkosten (vooral Martine Van Elslander uit Brugge, een duidelijk foute keuze van mij, werd er rijker van; aan het resultaat te zien, geeft het de indruk dat dit ereloon misschien onder de advocaten werd verdeeld, 'dossieronderhandeling' werd door mij intussen al dikwijls als journalist geacteerd voor de zittingen aan de deur van diverse rechtszalen).

5. Los van de schuldvraag moet onderhoudsgeld beperkt worden tot 1/3de van het netto inkomen van de schuldige echtgenoot (art. 301, ß4, BW: "Het bedrag van de uitkering mag in geen geval hoger zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot"). Maar uit 4.1. kun je zien dat de met dit prachtige huwelijksboekje gehuwde echtgenoten elkaar intellectueel en financieel evenwaardig waren. 

5.1. Hier vindt u de softwareberekening met de eigen in boek en Excel uitgegeven software van de advocaat in kwestie die het omgekeerde geeft van wat hij vroeg (hij vroeg trouwens 1200 EUR, dus 3 X het omgekeerde van wat zijn software als resultaat geeft, maar ja, je kunt moeilijk een hoog ereloon vragen als je cliŽnte moet betalen en je beloofd hebt dat haar man wel 'rijk was' terwijl ze er zelf 15 jaren mee getrouwd was en financieel er net niet tevreden over werd): 322,98 EUR onderhoudsgeld aan MIJ te betalen ipv 900 EUR omgekeerd.  Addendum do 31/01/2008: via een mail kwam iemand van de Gezinsbond op bezoek bij mij met deze software van hen voor onderhoudsgeldberekeningen: Zij kwamen door het feit dat mijn echtgenote samenwoont bij (en ook net door) haar moeder op een nog voordeliger objectief resultaat als tussenkomst voor het dragen van de kosten van onze gezinswoning: Klik hier voor de gezinsbondberekening op 01/01/2005!  Dit geeft een saldo van 22.960,08 EUR (zie verder) EUR te ontvangen i.p.v. deze correctionele som van 31.000 EUR!Deze gezinsbond-Cd is door gelijk wie te bestellen ŗ 20,00 EUR op hun site en baseert zich op dezelfde berekeningen als in WalloniŽ gebruikte formule waarvan het boek van vermelde advocaat een soort vertaalde kopie is. Maar ja, in een kortgeding, gaat men nogal 'snel' over dit soort zaken, blijkbaar. Hopelijk gaat men in deze correctionele zaak in afwachting van de zaak ten gronde... ten gronde! (of zal het letterlijk ten gronde voor de spaarzame vader zijn?)

5.2. Hier vindt u alle fiscale aangiften van 10 jaar ver en die stelt dat het hier over een geŽmancipeerde vrouw gaat die evenveel verdient als de man (en slechtere uren heeft om de kinderen op te vangen dan de man!). Hier vindt u de taxatie van ambtswege die gevraagd werd door de man indien de fraudebetichtingen door de advocaat au serieu genomen worden en moeten getaxeerd worden (kostprijs BTW, personenbelastingen en sociale bijdragen belopen dan alleen al ENKEL voor het huwelijksjaar het volledige bedrag van het complete onroerend goed dat op 20 jaar geleend werd zijnde 110.000 EUR en betekent stante pede een compleet faillissement). U vindt deze super-taxatie van enkel het laatste huwelijksjaar op aanvraag van de man hier (de belastingen te Kortrijk wil het momenteel niet uitvoeren omdat ze eigenlijk de advocaat aan de tand moeten voelen in dit dossier, maar van mijn part krijgen de belastingen mijn huis dan cadeau als het dat is wat ze willen; dan wordt misdaad ten minste niet beloond).

5.3. We kunnen hier eigenlijk spreken over een 'rilatine-echtscheiding', want het enige echte discussiepunt tussen mijn echtgenote en mij was de rilatine die de zoon al jarenlang kreeg (nu krijgt hij zelfs het nog straffere Concerta ondanks deze expliciete bijsluiter die vermeldt dat het enkel ondersteund mag aan gedragstherapie) en waarvan de papa achterdocht krijgt. Hij test de rilatine op zichzelf uit (zie dit ludiek artikel) en realiseerde dat het hier om gewone drugs gaat: een verdovend middel) dat de zintuigen verdooft waardoor 'lastigaards' inderdaad rustiger en 'braver' worden (maar op lange termijn zeer veel ernstige bijwerkingen waarvan zelfmoordneiging - een ander mediataboe - de ergste is, denk ik).  Een positief bedoeld meningsverschil kan in BelgiŽ toch niet leiden tot de verplichting van de man om zijn huwelijksgelofte te verbreken met betaling van een gigantische dwangsom erbovenop? Integendeel, dit moet net beschermd worden, want HIJ overtreedt het mooiste artikel van het burgelijk wetboek niet: art. 213 BWBovendien was er vroeger in de wet ingebouwd dat dergelijke problemen vijf jaar mochten aanslepen omdat de praktijk toen bewees dat het dikwijls wel weer goed kwam en soms met een meno- of andere hormonale pauze te maken had (dan 2 jaar geworden; nu 1 jaar of zelfs zes maanden in de nieuwe echtscheidingswet sinds 01/09/2007).

Conclusie:

De man moet nu correctioneel voorkomen waarom hij met zijn 1200 EUR netto inkomen die 900 EUR per maand niet betaald. De man vraagt zich dan ook af of het nog zin heeft deze 721,78 EUR hypothecaire aflossing per maand en deze door de handelsrechter geadviseerde 5-jarige leasing van zijn vervangen bedrijfscamionette (om bedrijfsinkomsten te KUNNEN behouden) nog te betalen en het niet beter eens rustig aan doet met een faillissement.  Hier vindt u het attest ook van gedeeltelijke kwijtschelding van sociale bijdragen, hoewel deze nog talloze duizenden euro's openstaan.

In de eerste zitting maandag 17/12/2007 raakte de rechter in elk geval al niet verder dan te vragen waarom de man niet betaalde, en hij had geen enkel oor naar het feit dat de man aanduidde dat er iets mis was met het kortgedingvonnis want de correctionele achtte zich... niet bevoegd daarover.  Wellicht zijn de drie gevraagde rechters (waarvan maar ťťn sprak) enkel bevoegd om de man gevangenisstraffen te geven, en niet over het feit wie eigenlijk dader is en wie onschuldige echtgenoot.  Misschien is het de bedoeling dat de man zich schuldig gaat gedragen als ze hem genoeg in de hoek duwen? Hij is ook maar een mens zoals anderen met gewone grenzen en enkel een ietwat sterker geloof en intellectuele bagage. Nieuwe zitting 12 februari 2008 te Kortrijk (met jonge Gentse advocaat die deze rechtsgang ook onbehoorlijk aan het vinden is), maar dat kan niet, want het zou een maandag moeten zijn, dus wellicht 11/02/08 om 9h, correctionele kamer met drie rechters. Wordt eventueel nog aangepast. De zitting is inderdaad 12/02/2008 om 9 h omdat er ook de dinsdag blijkbaar correctionele zittingen zijn. In het dossier zit een extra brief dat het minderjarige dochtertje niet in de rechtbank mag aanwezig zijn omwille van de schoolplicht. Wel raar dat de schoolplicht niet gold op 23/12/2005 toen de vrouw de kinderen van school speciaal kidnapte zodat ze op Kerstdag 2005 niet bij de man zouden zijn: zie dit Nieuwsblad-artikel of dit.

PS: Niet de vrouw zelf berokkent dit kwaad. Zij is een goede moeder maar onwetend op het vlak van recht (maar de vader is ook een goede vader; http://www.logocom.be/iq/psychologisch-gestoord/index.htm toen dezelfde advocaat de man EENZIJDIG en tegen alle normale rechtswerking in de man er bovenop psychologisch gestoord wou verklaren - enerzijds zeggen dat hij gigantisch veel geld verdient, omgekeerd verklaren dat hij gek is; vive la Belgique?). De echtgenote wordt... zo geadviseerd door haar advocaat, want het is telkenmale de advocaat zelf die initiatief neemt om te dagvaarden.  Zelfs nu en ZONDER medeweten van DAVO correctioneel. Ja, ook DAVO snapt er niets van want op het moment dat je van hen voorschotten op alimentatiegelden ontvangt, moet je meteen ook aftekenen dat je elke vervolging aan hen overlaat (zij beschikken trouwens over meer fiscale informatie en kunnen direct inschatten of iemand omzet ontduikt of correctioneel zich onvermogend maakt). Maar zo zie je dat de wet niet telt voor advocaten. Je merkt het ook aan deze bekentenis waarvoor haar advocaat natuurlijk gloeiend kwaad is op haar (hoewel dit net de relatie met haar kinderen terug verbeterde, ze zal ooit een keuze moeten maken om haar kinderen niet 'echt' te verliezen ondanks haar emotionele voorsprong als moeder).

Op dit artikel mag vrij gereageerd worden op info@logocom.be en ALLE opmerkingen zonder uitzondering zullen hier gepubliceerd worden zonder enige vorm van censuur!

VAN BELLE Jean Marc, Bellegoed, Straatje 21, 8510 BELLEGEM, met drie prachtige kinderen en met blijvende dank voor de 15-jaren prachtig huwelijk (tot rilatine zijn zoon begon kapot te maken en hij daar met zijn echtgenote een meningsverschil over had; de rilatine-echtscheiding?) Ik volg intussen een werkelijk prachtige en brede expertise-opleiding rechten aan de UGent om juridisch zo sterk mogelijk onderbouwd te raken (mijn zeer brede interesse is iets wat niemand mij ooit zal afnemen).

Opmerkingen ontvangen op dit artikel:

 

Snellinks om logisch door dit document te bladeren

A. Vonnis correctionele rechtbank van Kortrijk, 3 rechters, op 11/03/2008

B. De pleidooien en de tegenbewijs van gedaagde op 12/02/2007 (daarvoor was het onderzoek zoals klassiek eenzijdig en niet tegenstelbaar)

C. De feitelijke situatie verder toegelicht en bedenkingen door te lezer zelf naar eigen inzicht te beoordelen

D. Dit document wordt later aangepast met de beroepsprocedure, maar de besluitstukken werden eigenlijk al opgemaakt het beroep in het achterhoofd in samenspraak met een advocaat maar vooral toch naar eigen inzicht van de gedaagde.

 

Voor echt en waar verklaart door een voorlopig in eerste aanleg tussenin 'voorwaardelijk tot zes maanden gevangenisstraf' veroordeelde VAN BELLE Jean Marc.