3. Blauw

** Kleine opmerking: wegens tijdsgebrek zijn de teksten hierna niet meer op taal gecorrigeerd; mea culpa, mea culpa, mea maximum culpa; gelieve ook defecte links op te geven aan mij via info@logocom.be want dit gedeelte werd **gecensureerd**

Ja, hier moet ik veel meer schuld bekennen.  Zoals in de aanvang vermeld, heeft het gros van de boekhouders meer dan de gewone burger kennis van de ondernemingen, de KMO's, de multinationals en haalt deze groep ook het grootste deel van hun inkomen van hen. En het spreekwoord zegt: "Diens brood men eet, diens woord men spreekt".  Wat niet hetzelfde is als blauw bloed hebben, maar de laatste jaren misschien wel overeenstemt met 'een blauwtje oplopen'.

Ik ben qua gedachtegoed inderdaad meer liberaal en zeer sterk voor het kernprincipe dat onze en voorgaande generatie leidde tot de welvaart van de 20ste eeuw: De (economische) geldcreatie.  Ik hoef hier niet beschaamd voor te zijn, want wat ondenkbaar was voor onze koude-oorlog-generatie, is gebeurd: Rusland kiest voor vrije markt; China wordt echt het Gele Gevaar door met onorthodoxe principes  onze vrije markten in palmen.  Denk maar aan de beelden hoe ze in Antwerpen met bulldozers over die duizenden tonnen = miljoenen kilo's illegale CD's reden, en u weet, wat men ontdekt - zeker van zo'n dingen en drugs - is bijna altijd slechts het topje van de ijsberg.  Als we doen zoals de overheid nu (concreet is dat: NIETS, BEHALVE TOEKIJKEN of 'hogere' belangen beschermen), dan hoop ik eigenlijk dat eens een paar mensen mij weerleggen en zeggen dat ik van harte ongelijk heb met mijn visie (zodat ik me eens kan bezig houden met zelf wat rijker te worden in plaats van op te komen voor de rechten van zwakkeren).  Maar ook in het binnenland is de 21ste eeuw NIET goed gestart: Men stimuleert nu werklozen om het zelfstandigen statuut in te stappen, terwijl een zelfstandige primo hyperactief moet zijn, secundo een betere gezondheid moet hebben dan de modale burger, en vooral tertio al een redelijk startkapitaal uit erfenis of uit een loontrekkend statuut moet hebben om de eerste financiële periode te overbruggen (en zijn boekhouder en eventueel notaris ten belope van zo'n 2000 à 5000 EUR te bekostigen).  Bovendien moet een zelfstandige tegenwoordig ook psychologisch zeer sterk staan om niet automatisch in de nieuwe statistieken van de faillissementen te staan en intussen door zijn lage prijzen een heel aantal bestaande firma's extra in problemen te hebben geholpen (vooral bouwsector; problematiek niet erkende aannemers, waarbij men dan de mensen laat opdraaien die al aan hen betaald hebben en nog eens aansprakelijk worden gesteld tot gemakkelijk 2 X 30% van het betaalde bedrag).  Deze starter moet daarbij op een boekhouder kunnen rekenen die niet het boekhouden 'sec' behandelt (invullen BTW-aangiften en opmaak wettelijke documenten), maar die de eerste maanden véél tijd uittrekt om te kijken of het rendement behaald wordt, of de leningen kunnen afgelost worden, en vooral [de blunder bij uitstek bij boekhouders] of hij wel meer dan de helft van zijn inkomsten aan de kant zet voor de BTW-betalingen (21%), zijn sociale bijdragen  (17% van zijn netto inkomen) en zijn voorafbetalingen (tot 50% van zijn netto inkomen, zonder rekening te houden met de gemeentebelastingen).  Of als hij een vennootschap heeft wel rekening houdt met 6.000 EUR vaste kosten (500 EUR per maand) alleen al qua vaste kosten voor het 'hebben' van die vennootschap (jaarrekening, waanzinnige door Dehaene 'eenmalig' ingevoerde en intussen verhoogde sociale bijdrage - contradictio in terminis overigens, alsook hogere boekhouderskosten) die hij heeft, ook al verkoopt hij 0 EUR.  En deze starter komt meestal terecht bij... een kantoor dat aangesloten is bij de wildgegroeide ondernemingsloketten en niet bij de klassieke boekhouders/accountants, die daar echter niet mogen over klagen bij de *gecensureerd* of  *gecensureerd*]: "Overwegende dat het niet eens tot de opdracht behoort van het *gecensureerd* om individuele *gecensureerd* te verdedigen of bij te staan voor de rechtbank bij de behandeling van procedures tegen deze leden."

Ja dus nogmaals, ik ben voor het belonen van hardwerkende mensen, voor de gezondheid alleen al (werken is gezond maar je word er niet altijd rijk van, kijk maar naar mij).  Zowel de KMO's die het meeste personeel in Vlaanderen tewerkstellen en die we stuk voor stuk objectief moeten adviseren de laatste jaren om het personeel af te danken en terug alleen te werken om weer winst over te hebben.  Weet u dat officieel personeel pas rendabel wordt bij een timmerman als deze zijn uurloon doorrekent aan minimaal 30 à 35 EUR per h minimaal?  En dat de gewone burger meestal kiest voor een 'plakker in het zwart' waarbij deze hem wijsmaakt dat dit in het 'zwart'-voordeel voor de 'klant' is (als er iets gebeurt of als ze gesnapt worden, weten ze te laat hoe laat het is).  Nog grotere firma's moeten we dus fiscaal optimaliseren, maar die richten nu soms zelfs buiten ons medeweten om zelf een bijvennootschap in bijv. Polen op.  Daarna transfereren ze de winst integraal en op deze wijze zal de overheid de komende jaren miljoenen euro belastingontvangsten derven, en dit al de komende jaren.  Op dit moment ben ik dus vooral fervent voorvechter van de overblijvende en hardwerkende Vlaamse hardwerkende middenklasse die nog steeds veel (alle?) BTW, belastingen en sociale bijdragen betalen èn voor HUN loon- en weddetrekkend personeel dat ook zeer veel belastingen ingehouden ziet worden (zeker in vergelijking met Frankrijk; op deze link vindt u wellicht wel politiek BLAUW artikel dat als GEEL wordt beschouwd voor een ècht antwoord op het rapport van Alain Destexhe - MR -  in De Tijd).

Ik neem het hier intussen ook even op voor de Staat, want zelfs in de Tijd stond dat de teruggaven dit jaar later zullen zijn door de Tax-On-Web applicatie-problemen.  Er zijn wat problemen geweest met de applicatie, maar ik heb geen enkele aangifte gezien die niet correct berekend werd qua teruggave, dus is het gewoon een uitstelpoging om de teruggaves te verschuiven naar volgend jaar en te garanderen dat al die hogere staatsambtenaren die de laatste jaren alleen maar opslag kregen, hun eindejaarsgeld zouden krijgen. Addendum 08/11/2006: Ik wil hier dus eens expliciet de steun betuigen aan de werkelijk sublieme belastingambtenaren aan de basis van bijv. BTW controle 1, 2 en 3 in Kortrijk en ook het schitterende werk voor de elektronische BTW-aangiften, ven-soc en Tax-on-web applicaties.  De elektronische BTW-listings zijn ook voorzien voor februari 2006 en al deze realisaties zijn niet het werk van een minister van vereenvoudiging die dergelijke zaken eerder tegenwerkt dan bevordert.  Leve het subsidiariteitsbeginsel dat ik graag toelicht in een economisch programma waaraan ik mocht meehelpen maar ook nogal gecensureerd wordt in de pers en soms ook wat te moeilijk uitgelegd wordt [subsidiariteit betekent zeer simpel dat een uitvoerder op het laagste niveau zoveel mogelijk zelfstandigheid mag krijgen en dat er pas een hoger niveau moet ingeschakeld worden als dit efficiënter zou zijn, nu werkt het omgekeerd].

Ja dus nogmaals.  Op deze link vindt u mijn lidkaarten van de VLD van de 21ste eeuw. Hier heb ik eigenlijk kleur bekend, maar dat was omdat ik actief werd èn nog steeds actief ben in o.a. de denktanks Nova Civitas (lid) met de eminentie Bouckaert (zie puntje 6. met Jef Vuchelen op *gecensureerd*), en ja hoor, hier kom je ook op het raakvlak met de èchte Warande-denkgroep. Ik was ook persoonlijk bevriend met wijlen Ward Beysen (van wie ik zeer vertrouwelijke informatie over koning Boudewijn en de handelsmissies met voornamig Belgisch Congo kreeg die ik uit respect voor hem en de toenmalige Koning nooit zal vrijgeven en zelfs vernietigen) en heb zelfs ooit nog de domeinnaam www.liberaalappel.be gekocht voor zijn streven naar 'weer blauw'.  Nog even vermelden dat Ward Beysen mij vertelde dat hij zo'n 8 miljoen BEF tegoed had van Verhofstadt en dat juridisch zo lang werd gerekt dat hij er nooit iets van terug zag (ook Wards in mijn ogen fantastische echtgenote niet na zijn dood, dacht ik).  Ik heb ook contacten gehad met de Waalse liberale afsplitsing Défi Liberal, maar daar is ook 'echt blauw bloed' bij betrokken (hoewel ik dus hun gedachtegoed ook steun)..  Maar in essentie ging het mij altijd om economie, economie, en alleen welvaartcreërende economie.  Het is misgelopen bij de VLD toen we het ene linkse standpunt na het andere in onze strot geduwd kregen.  Ik was in Brussel persoonlijk bij de voor een  jurist totaal onthutsende veroordeling van het toenmalige Vlaams Blok en had ook voor de poort van Cassatie een boeiend gesprek met een Tunesiër die ik kende (25 jaar in de koolmijnen, borinage, heeft gewerkt, iemand die dus bijgedragen heeft aan ons sociaal stelsel!) die de kant koos van het toenmalige Vlaams Blok.  En ja, ik ben ook lid van de multiculturele beweging KifKif (http://www.kifkif.be), die intussen haar naam gewijzigd heeft naar 'interculturele vereniging' (gelijk hebben ze) en woonde daar o.a. de discussies met ex-pater Leman bij waarbij de (gesluierde) allochtonen terecht opmerkten dat hij voor de èchte allochtonen nooit iets gedaan had en dat zij enkel politieke belangen dienden (zij gaf concrete voorbeelden ter plaatse).  Ik ben daar ook gaan kijken als 'Abou' (die nu naar Frankrijk verhuisde, ahum, is geen toeval, vraag maar aan de staatsveiligheid) en zijn imposante macho lijfwachten daar een show vertoonden.   Als liberale intellectueel lees ik trouwens zowel de boeiende Qor'aan (ik val in herhaling als ik zeg dat het boek Marjam prachtig is, maar het boek Attaubah een complete stijlbreuk en niet erkend wordt door heel oude islamisten doordat het niet start met de klassieke zin "In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle") maar ook uitzonderlijk ben ik de Duivelsverzen gestart, dat mij steeds meer een fenomenaal meesterwerk lijkt te zijn, maar volgens mij helemaal geen echte kritiek op de islam bevat en ik dus niet begrijp waarom dit geband werd (boekbespreking maak ik hier hopelijk nog van). Het was bovendien niemand minder dan Matthias Storme en een paar advocaten die ik kende, die me er nogmaals op wezen dat ik in mijn opleiding recht toch gezien had dat ons uit de Codex Napoli gegroeide recht het meest volgroeide systeem was en dat dit proces tegen het Vlaams Blok daar een omgekeerd breekpunt in was: Van veroordeling van feiten gingen we plots naar veroordeling van meningen en wordt de basis van het recht onderuit gehaald [kan leiden tot totale rechtswillekeur].  Van vrije rechters gingen we ook plots naar politiek-gebonden rechters.  Toen ik zei dat het Vlaams Blok volgens mijn economische principes helemaal niet racistisch was, en dat ik niet akkoord ging met het cordon sanitaire, was ik dan eigenlijk bij de rapsten die op de tuchtraad van de VLD moesten verschijnen.  Ik ben dus eigenlijk buitengesmeten bij de VLD, maar dat zal mij niet beletten om liberaal te blijven. Toen Patricia De Waele in 2005 plots ook op de 'zwarte lijst' kwam, en haar provider ook onder druk werd gezet, had ik gelukkig nog alles kunnen kopiëren en op mijn site gezet onder http://logocom.be/temp/steunpagina-patricia-de-waele/leesreacties.htm

Maar dat stoorde me niet helemaal, omdat dat nog best politiek getint kon zijn.  Veel erger vond ik dat ik intussen echter in een aantal opgevraagde jaarrekeningen van multinationals uit de buurt, tot de conclusie kwam dat de coördinatiecentra op officiële wijze maar liefst 10% van alle door onze KMO's betaalde vennootschapsbelastingen konden ontduiken.  U vindt het bewijs hiervan op dit laatste (!!!) Stativaria-verslag van AJ2000 (!!!) de belastingdiensten op blz. 8: Van de 41.335.300.000 EUR belastbare winst (die wij als boekhouder declareren van onze Belgische vennootschappen, hoofdzakelijk Vlaamse overigens) wordt 4.461.840.000 vrijgesteld in het stelsel van coördinatiecentra, dus een ontwijking van meer dan 10% van ALLE gedeclareerde vennootschapswinsten!  Als u een paar zo'n jaarrekeningen bekijk dan ziet u dat deze vennootschappen hun winst via dit overhevelen laten belasten aan ongeveer 1% i.p.v. de 39%/33% die gewone vennootschappen betalen.  Het gaat hier over multinationals zoals Bekaert, Vandewiele, Vandemoortele uit onze streek en evenveel Waalse vennootschappen, waarvoor nu de nieuwe 'notionele investeringsaftrek' werd ingevoerd om ze zogezegd hier te houden (net alsof dat Bekaert ervan weerhouden heeft om hier te blijven, zie laatste persberichten Waregem).  Het komt erop n eer dat in België de dommen zonder zo'n fiscalist als wij de belastingen betalen, want België heeft het moeilijkste belastingstelsel van heel de wereld.  Dit werd nog niet vermeld in de rapporten waarin bewezen wordt dat de belastingdruk hier gestegen is. Wat mij vervolgens ook stoorde was dat niemand wist bij de belastingen wie die coördinatiecentra controleerde bij de belastingen en dat zou over 'een aparte dienst gaan'.  Die bedrijven deden dus wat ze wilden, terwijl veel boekhouders grondige controles zagen waarbij het mes tot op de keel gezet werd over beroepspercentages van een auto, de aftrek van bepaalde restaurantkosten omdat ze op een zondag waren gebeurd of aan de zee waren, terwijl deze al wettelijk beperkt werden voor zelfstandigen tot 50%.  [... gecensureerd ...] mag ik dit blijkbaar absoluut niet op een internetsite vermelden, ook niet als journalist in fiscale topics (die niemand meer leest omdat ze het niet meer begrijpen en ook de meeste [... gecesnureerd...] zijn intussen apathisch geworden, eigenlijk moeten ze aan de rechter via dwangsom vragen om mij de grootste hoeveelheden rilatine te laten nemen tot ik stilval). Bijvoeging 08/11/2006: Wat evenmin de pers noch De Tijd haalt, is het feit dat een collega journalist mij gek verklaarde toen ik hem melde dat 'vrijgestelde reserves' in België zullen belast worden aan 10% [het zoveelste contradiction in terminis zoals de sociale bijdrage vennootschappen en situaties waarin meer dan 100% belastingen moet betaald worden]. Intussen is ook (gelukkig?) gebleken dat de vennootschapsbelastingsvermindering... méér geld heeft opgebracht dan gekost omwille van het feit dat zaakvoerders in 2007 36.000 EUR in de personenbelastingen belast zien i.p.v. de vroegere 24.500 EUR + daar ook nog eens sociale bijdragen op betalen (en in 2007 stijgen de sociale bijdragen omdat de kleine risico's er communistisch verplicht in worden opgenomen).

Mijn liberaal standpunt blijft echter dat de belastingdruk naar beneden moet omdat Vlaanderen de buitenlandse concurrentie niet meer zal aankunnen en het zwart anders terug gaat toenemen (addendum 2006: Blijkt reeds gaande).  Maar vooral: het fiscaal stelsel moet vereenvoudigen (vooral qua aftrekposten, de discussie rond de 'flat tax' is zever).  Met een lager tarief kan men ook zeer hard de fraude bestrijden en kunnen de belastingcontroleurs zich weer eens met het echte werk bezig  houden.  Ook moet de fraude in de uitlopende voetbalzaken zwaar aangepakt worden (ik heb dit jaren geleden al ontdekt toen ik een klant kreeg waarvan de echtgenoot niet was uitbetaald door Zulte).  En deze moet vooral aangepakt worden in bepaalde CD&V-streken waar zeer rare akkoorden werden gesloten met medewerking van bepaalde belastingambtenaren die onder druk of verloning blijkbaar meespelen.  Ik ontving eergisteren nu ook  zware fraudeindicaties i.v.m. de wielerorganisaties Ronde van Vlaanderen idem dito met terugkerende belanghebbende en gepolitiseerde namen).  En als de Belgische Staat per se België wil samenhouden, dan moeten de controles van de Brusselse vennootschappen (waarom denkt u dat al die vennootschappen daar anders zitten) en in Wallonië even hard verlopen als ze bijvoorbeeld hier in West-Vlaanderen verlopen.  Zoniet zullen de Vlaamse ondernemers op een of andere dag ontploffen, en dan zal Brussel veel te klein zijn en de beruchte boerenbetoging van vroeger in het niets verschralen (maar de landbouwers zullen wel meedoen als het zover komt).  En dat zal helemaal niets met mij te zien hebben.

Dat ik met de coördinatiecentra trouwens eerst bij de marxistische beweging Vonk terecht kwam (http://www.vonk.org/Thema.asp?themaid=3&status=2) voor een studie van dit publieke geheim coördinatiecentra èn bij de studiedienst van het Vlaams Belang is een gevolg van de (niet) antwoorden van de regerende partijen zelf: CD&V kende het woordje coördinatiecentra niet; VLD beloofde cijfers maar ik kreeg ze niet; SPA zei dat deze niet beschikbaar waren.  Groen reageerde niet, wellicht omdat ze toen zelf met teveel  problemen zaten.

Tot voor dit gegeven was ik intussen door de VLD ingelepeld (en ik schaam mij nu erover dat ik dat ook geloofde) dat het Vlaams Blok een bende 'canalje' was van laag allooi en even laag IQ.  Toen ik met de mensen van de studiedienst in het Madouplein contact kreeg (en zij wisten dat ik liberaal was maar hadden daar geen probleem mee) en de niet airco-uitgeruste omgeving zag, kreeg ik een heel ander type mensen: nederige, zoekende mensen die vragen stellen en proberen antwoorden te geven.  Die omgekeerd duidelijk stelling nemen, maar idealistisch geïnspireerd zijn (er zijn altijd uitzonderingen).  Bovendien kreeg ik van een iemand de zeer harde begroeting: "Je moet niet denken dat omdat je intelligent bent, dat je ook maar een pluim meer waard bent dan iemand die tijdens de verkiezingen plakkaten gaat zetten bij ons", wat bij mij enorm positief overkwam.  Dat vond ik tenminste eerlijk en rechtuit en die man kon niet weten, dat zoiets op mij van nature uit meer indruk zou maken dan hooglovende woorden of stroopsmeersel.

Toen er vanuit mijn liberale klanten bovendien meer en meer vraag was naar een economisch plan, en blijkbaar het Vlaams Belang de enige was om daarmee ook te starten, beloofde ik wel mijn vlotte medewerking en woonde ik enorm veel vertrouwelijke vergaderingen bij (er werd mij terecht discretie gevraagd hierover).  Hoewel daar ook een aantal theoretici tussen zaten, werd echter steevast heen en weer gemaild over zeer veel zaken en werden honderden bedrijven bezocht en ook boekhouders, kantoorhouders, zakenlui en zelfs vakbondsafgevaardigden betrokken (die laatste groep was het moeilijkste om te vinden en dezen vroegen hierover ook uiterste discretie).  Dat ik hierin opnieuw qua ideologie weer de ècht blauwe kaart trok, zal velen zijn opgevallen en ontlokte ook reacties vanuit een aantal linksgezinde internen, maar steevast kwamen we tot de conclusie dat een maatschappelijk verantwoorde economie niets is zonder de draagkracht en het kernenergetische vuur van onze Vlaamse (en Waalse) ondernemingen.  Hierbij moest ik dikwijls van mijn stellingen afstappen, maar in een omgeving waarin iedereen zich deemoedig opstelt, vormt dat geen enkel probleem.  Vooral opmerkingen van stille krachten vond ik zeer frappant en diepgaand.  In deze omgeving heb ik trouwens nergens één extreem-rechtse persoon ontmoet, dus waar men dat van haalt, weet ik niet.   Bovendien heb ik zelfs in in het partijprogramma van hen intussen evenmin iets racistisch gevonden.  Ik denk ook dat het evident raakt dat - nu de tijden almaar vermoeilijken - we als ouders ook de lat voor onze jeugd EN vooral voor onszelf (een goed voorbeeld geven is de beste start) hoger zullen moeten leggen op het vlak van opleiding, communicatie en zelfdiscipline om niet onze buurlanden te volgen, maar om onze buurlanden èn Wallonië het goede voorbeeld te geven.  Ik zou het niet aanvaarden dat mijn zoon in vredessituaties auto's in brand steekt, en ik denk dat dit principe best voor iedereen mag gelden.  Dit is niet demagogisch, dit is niet politiek, maar een kwestie van een deftige opvoeding en respect te hebben voor de Westerse waarden en het christendom van waaruit wij uiteindelijk toch komen (10 geboden).  Maar deze ideeën zijn vermoedelijk minder blauw en brengen me op het volgende kleur.

Voor het vervolg klik hier.

VAN BELLE Jean Marc, Bellegoed, Bellegem, 20/11/05