EENOUDEROPVOEDING

Derde tuchtklacht voor de Orde der Geneesheren
tegen Dokter Luc VANNESTE wegens actief meewerken
door voorschrijven 'psychologisch' doktersbriefjes
al dan niet onder druk van mijn echtgenote
en tegen mijn hoederecht in

Other languages: >>>  Traduction en franÁais: cliquez ici.   - Translation in English: press here. Other languages: click here

Expliciete link naar de achtergrond: het interview op Radio 2, Recht voor de Raap, op 24/11/06 'monogamie'.

Vooraf lachwekkend addendum d.d. 01/11/2008: Prachtige zelfrelativerende humor over 2-daagse opleiding voor alleenstaande mannen (bron onbekend)

27/03/2009: 3de actieve medewerking van dokter tegen hoederecht van vader in

Hoewel ik ervan overtuigd was dat De Nationale Raad (of de Orde) van de Geneesheren, haar werk ging doen, was ik vandaag enorm verrast dat dokter Luc VANNESTE voor de derde keer tegen het vaderschap in reageert.

Stel je het volgende scenario eens voor als wij omdraaien om een duidelijk beeld te krijgen:

bulletDokter Luc VANNESTE heeft een dochter, genoemd Marieke VANNESTE, en nog twee andere even toffe kinderen.
bullet

De echtgenote of de ex van Luc VANNESTE heeft intussen alle kinderen al eenzijdig van school veranderd en al zeer dikwijls achtergehouden, waarvan al verschillende keren met een attest van een andere dokter. Hij heeft daartegen al twee keer klacht ingediend, want als gestudeerde mens kan hij toch ook wel zelf voor zijn zieke kinderen zorgen, niet waar!

bullet

Hij mag ze alle drie vrijdag 27/03/09 rechtstreeks van school halen, maar hij weet niet dat eentje een uur vroeger gedaan heeft voor examens.

bullet

Terwijl hij met het kleinste van de lagere school komt, passeert hij aan haar school en ziet hij de Moorsele nog de beweging aan de poort. De andere vriendinnen roepen dat Marieke even naar huis ging, en veronderstelt dat ze er op het normale uur (na 16h zal staan wachten zoals de andere vrijdagen). Ze is dus de hele dag op school geweest!

bullet

Als hij thuiskomt met het jongste in Bellegem, ziet hij een SMS met "Dag Luc, marieke heeft buikgriep en blifjt dit weekend hier. De andere twee kunnen wel mee".

bullet

Beeld je in dat dit al de zoveelste keer is (en dat er al zo'n vijftien processen verbaal bij de politie werden gemaakt daarover).

bullet

Beeld je in dat Luc VANNESTE naar die andere dokter gaat en hij daar opnieuw een briefje krijgt dat ze "het huis niet mag verlaten van vrijdag 27/03/09 tot en met zondag 29/03/2009" dus dat ze niet naar school mag als er geen school is in het weekend om nog eens de dolk wat dieper door het vaderhart van Luc VANNESTE te duwen.

Dit verhaal is geen fictie, het is ECHT. Alleen moet je Dokter Luc VANNESTE vervangen door Jean Marc VAN BELLE die intussen zelf ook voor psycholoog leert en zelfs als vader uitermate psychologisch en intellectueel gezond is verklaard (toen ze hem via een eenzijdig verzoekschrift plots poogden psychologisch gestoord te verklaren en hij dit zeer rustig en beheerst vernietigde met volgende massa aan getuigenissen en bewijzen, een eind later trad de Voorzitter van de rechtbank van Kortrijk af, ik zou dat ook gedaan hebben in zijn plaats na een eenzijdig verzoekschrift goed te keuren dat stelt dat de vader zijn kinderen wil kidnappen op dat datum dat hij het hoederecht heeft en met dit persartikel):

bullet

Zie de buurattesten op deze link (bevat heel het verhaal van het waanzinnige eenzijdige verzoekschrift, puur rechtsmisbruik)

bullet

Zie de officiŽle IQ-attesten van vader en zoon qua intelligentie op deze link

bullet

Zie de officiŽle attesten door niemand minder dan Dr. Bosma en Dr. Denis VOLCKE (psychiater door mijn echtgenote zelf gekozen!) na grondig psychologisch onderzoek op deze linken: Dr. Bosma van Sint-Amandus en Dr. Denis VOLCKE

bullet

Zie zelfs de officiŽle Vacature-test "M/V van het jaar" die 10 zware maandelijkse testen bevatte op deze link

bullet

Of wie terecht zou weerleggen dat een te hoog IQ ten koste gaat van een probeem qua emotioneel quotiŽnt: Ik heb geen hoog IQ en heb net daardoor een veel beter emotioneel quotiŽnt (dat maakt mij net zo internet-radio-actief en zorgde ervoor dat ik ondervoorzitter van de Vlaamse Journalistenvereniging en OCMW-raadslid werd via bekwaamheid en communicatie, niet door lange arm): deze link naar EQ

bullet

Of wacht gewoon af wat ik de komende jaren nog allemaal zal studeren en van boeken uitgeven!

Dit is het doktersbriefje dat de vader op 27/03/2009 kreeg in kwestie. Bekijk goed de data als u weet dat de dochter mooi van school kwam!

Maar het is dus eigenlijk erger, want er is niet alleen sprake van recidivisme, een strafklacht is reeds lopende (wellicht geseponeerd omdat er geen herhaling was) en mijn dagvaarding was op de bijzondere rol gekomen, maar bovendien het gaat hier om een hoogopgeleide persooni n voorbeeldfunctie. Dus een persoon die bij voorbaat aan het kind moet denken en niet zo arrogant moet zijn om er een schepje bovenop te doen en tegen kracht van gewijsde in te gaan, maar integendeel te leren uit de fouten.

De volgende stap die ik zal ondernemen als noch Luc VANNESTE zelf, noch de Orde ingrijpt, is heel Moorsele verder inlichten over deze werkwijze, want het motief kan niet anders dan commercieel zijn, daar mijn echtgenote en haar moeder in Moorsele het tienvoud aan medicatie vragen dat ik zelf voor mijn kinderen vragen. Maar bizar genoeg zijn ze bij mij nog nooit ziek geweest en zou ik ze zelfs niet achterhouden voor de moeder, want haat bestrijdt men niet met haat (ja, ik ben vrij christelijk opgevoed en heb een hoogactief geweten).

Ik hernieuw met dit schrijven dus de vorige klacht en dit gaat in Brugge terug binnen bij de Orde der Geneesheren. Ik steek een klein tandje bij (heb nog mijn wijsheidstanden als het extra nodig mocht zijn) en daarom wordt deze hyperlink meteen ook naar de pers verspreid ditmaal. De pers dient haar macht als vierde macht te gebruiken om in het belang van de bevolking en gelijke behandeling van alle burgers (en vooral kinderen) recht te trekken waar kromme situaties kromgehouden of verzwegen worden!

Dit is niet mijn proefstuk als klokkenluider (zie ook deze link en deze oude link met ook gebruik van dit Recht op Antwoord - toevallig ook in Moorsele), want ik ben dus zelf vrije beroeper en zowel gespecialiseerd in anti-fraude als in positieve behandelingen bij oneigenlijke en gewone misdrijven en adviseer zelf in tuchtzaken bij o.a. journalisten. Bovendien kende ik Moorsele wel zeer, zeer goed, zie deze link

06/11/2006: Eerste zeer zware overtreding door Luc VANNESTE

We gaan terug in de tijd. De moeder heeft wat problemen met mijn dochter Marieke VAN BELLE die even actief is als ik. Omdat die dochter met mij geen problemen heeft en ook al voor de jeugdrechter vroeg om 50/50-regeling, werd ze gestraft door de moeder omdat ze niet partijdig voor haar wil getuigen. Dokter Luc VANNESTE volgt haar hierin om ze te straffen en weg te trekken bij haar vader en schrijft letterlijk dit volgende briefje voor mijn dochter:  ďOndergetekende (Dr. Luc Vanneste) verklaart hierbij dat Mariek om medisch-psychologische redenen in het weekend van 1 tot en met 4 november 2006 niet in staat is naar haar papa te gaanĒ.

Zie hier de ingescande versie van dat briefje.  Om kort te houden blundert de dokter zelfs in de data omdat het briefje dus stelt dat zij daarna onmiddellijk naar haar vader moest (de periode was te kort gekozen en er is geen bijkomend ziektebriefje geweest).

U vindt hier meteen de dagvaarding die ik instelde en aan de Orde der Geneesheren bezorgde en die ik nu zal heractiveren en die ze NIET MEER in de doofpot moeten stoppen:

bullet

Klik hier voor de dagvaarding 06/11/2006 + Orde-klacht en lees ze eens traagjes.

bullet

Klik hier voor de bijlagen aan de dagvaarding en de richtlijn van de Orde zelf dat een dokter NIET MAG tussenkomen in het hoederecht.

bullet

Voor de pers duid ik er expliciet op, dat dus veel gezinsdrama's met messen net ontstaan doordat men kinderen op die manier gaat treiteren. Het gevolg is nu al dat mijn twee oudste kinderen zo snel mogelijk alleen willen wonen OF bij hun vader, en dat maakt de moeder nog meer razend omdat ze in tussen gesterkt geweest is in haar fictie dat zij een moeder alles waard is en een vader niet. Dat maak je kleine kindjes wijs, maar geen wijsgierige knapen van 13 en 16 jaar met een hoge intelligentie (en ondanks de ADHD-drugs die ze krijgen om gekalmeerd te worden).

09/11/2006 Vraag inzage medische dossiers van mijn kinderen

Onmiddellijk wil ik ook weten wat mijn kinderen nog allemaal slikken van pillen, want toen merkte ik dat mijn echtgenote ze zonder problemen slaappillen, motillium, pijnstillers en rilatine/concerta door elkaar geeft en ook aan zelfmedicatie doet en het altijd beter weet dan gelijk wie terwijl zij slechts een paramedische opleiding genoot.

Voor de Raad verzwaar ik mijn klacht van heden met het feit dat ik op heden 29/03/2009 nog GEEN ENKELE INZAGE kreeg in het dossier. Zeer ernstig!

Nochtans wil ik vermijden dat ze binnen zoveel jaar gaan schieten in het wilde op hun school of klasgenoten, of midden Antwerpen plots mensen in het wilde weg en een blanke baby gaan neerknallen. U lacht? Deze inspecteur kon niet lachen toen ik bij haar vroeg of ik geen klacht tegen racisme tegen Don Bosco moest indienen: Dit PV handelt over dit origineel Word-document uit smartschool en dit krantenartikel over de 'Nazi-grap' werkt het af [intussen zorgde mijn tussenkomst dat ik ontslagen werd uit de ouderraad, dat ook de daar de volgens mij nochtans zeer christelijke directeur intussen 'toevallig' ontslag nam, maar ik merk dat de leerlingen in kwestie zeer duidelijk geschrokken en ontraden zijn en dat was van de politie en mezelf onze enige bedoeling; laat me duidelijk stellen dat ik de anti-discriminatiewet toepas zoals ze ontworpen werd, dus niet alleen tegen het Vlaams Belang maar dus minstens ook omgekeerd al vindt men dat dan weer heel raar!]. 

Want men blijft zwijgen, maar Duitse soldaten en SS'ers kregen ook de voorloper van rilatine en concerta toegediend (is bewezen)! En het aantal zelfmoorden blijft in dezelfde ordegrootte stijgen bij middelbare schoolstudenten met dezelfde rilatine-regio's aan top! En de personen die in het wilde weg schieten op leerlingen inclusief KDG en de Duitse, Nederlandse en Amerikaanse schutters hebben een medicatief verleden. Dokters, denk na en lees minstens eens deze bijsluiter van Concerta voor u een jongen met dit medicament met zijn fiets naar school laat rijden (rubriek VOERTUIGEN).

 

15/11/2006: Parket bevestigt ontvangst en start onderzoek

Klik hier.

 

30/01/2007: Tweede klacht bij orde tegen Luc VANNESTE

Men blijft maar lachen met een vader die zijn kinderen sterk wil maken en ze door zelfbeheersing weerbaar wil maken tegen de weerstand die ze in het leven zullen ontmoeten. Maar de moeder legt de lat almaar lager en verwent de kinderen. Ze wordt hierbij expliciet gesteund door de dokter.

Lees hier zelf en denk vooral onafhankelijk en kritisch na! Draai ook terug eens het verhaal om dat het DE KINDEREN van de dokter zelf zou betreffen!

 

27/03/2009: Derde klacht.

Dit is de huidige. Wie het in gedichtvorm wil lezen, kan op deze link klikken (let op voor de muziek, eventueel <ESC> duwen). Wie het PV zeer gedetailleerd wil lezen, vindt het ook slordiger uitgelegd op de rubriek http://vb.be/eenoudergezin.

Met maatschappelijk correcte bedoelingen. Pim Fortuyn zou zeggen: Loquendi libertatem custodiamus (= laat ons waken over de vrijheid van het spreken, ik vul aan: ook van het denken). In memoriam hieronder. Als je op de foto klikt, krijg je een leukere webpagina van mij.

 

Opgemaakt door VAN BELLE Jean Marc, 27-28-29 maart 2009

Dank zij het feit dat de moeder mijn kinderen terug afnam, had ik tijd om dit uit te werken; dus ook mijn dank aan haar. Ik vrees dat iemand haar dringend eens moet zeggen dat moeders niet beter zijn dan vaders, maar gewoon anders. En dat kinderen beide nodig hebben, anders krijg je vervormde kinderen met slechts gedeeltelijke weerbaarheid en intelligentie en een eenzijdige onverdraagzaamheid.

boven alles een papa van drie prachtige kinderen omdat ook ik in hen geloof en zij nu de hoogste plaats in mijn leven innemen, nadat mijn echtgenote ervoor koos om hen hun vader zoveel mogelijk af te nemen voor zoveel mogelijk geld (onderhoudsgeld; 500 EUR voor de kinderen i.p.v. wettelijke bilocatie met valse attesten en 400 EUR voor haar terwijl ze verzwijgt dat ze mij gewoon na 15 jaren pas te druk vond en dat hier het tegendeel van het kortgedingbesluit dan ook zelf bekent en waardoor ze terug steeg in achting bij de kinderen, die nu oud worden en de leugens ontdekken, wat hen zeer opstandig en zelfs gevaarlijk maakt, ik verwittig liever te vroeg dan te laat). Mijn kinderen hebben moeder die goed voor kleine kindjes kan zorgen, maar mijn kinderen hebben zeer zeker ook een goede vader: zie http://www.vb.be/pictures/prive/fotocollage_met_aantal_gezinsfot.htm).

PS: Addendum artikel uit Psychologie magazine november 2008 over au serieux te nemen problemen bij verliefdheid op iemand anders. U weze verwittigd waarom dit weinig kans op slagen heeft! Bezint eer ge begint.